Úvod  De  En

O společnosti

Společnost BPO spol. s r. o. založila v roce 1991 skupina zaměstnanců Báňských projektů Teplice. V roce 1992 zakoupila společnost v rámci privatizace odštěpný závod v Ostrově a naplno zahájila činnost v oblasti projektování, inženýrských služeb a později i dodávek technologií a technologických celků o hodnotě až stovek miliónů korun.

Sídlo společnosti je od svého vzniku v centru Ostrova, ve vlastní administrativní budově poskytující každému pracovníkovi bohatý pracovní prostor pro svou práci, i dostatečný prostor pro společné jednání tvůrčích týmů a zákazníků. Samozřejmostí jsou reprografické služby a kapacitní profesionálně vedený archiv.

Během své dvacetileté existence zůstává i přes řadu výrazných strukturálních změn hlavním rysem společnosti komplexní přístup k projektu, jednotnost řízení, odpovědnost za výsledek práce od počátku projektu až po úplné dokončení stavby nebo technologie.

Pro splnění takového zadání disponujeme řadou kvalifikovaných pracovníků společnosti – vedoucích projektu, autorizovaných inženýrů a techniků v různých oborech projektování.

Na základě jejich kvalifikace je společnost držitelem řady oprávnění nutných k výkonu své činnosti. Jsou to především živnostenské listy na vázané živnosti projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování. Dále jsou to oprávnění pro projektování a dodávku staveb pod hranou lomu vydaná obvodním Báňským úřadem, oprávnění pro projektování elektrických protipožárních systémů a oprávnění pro výkon koordinátora bezpečnosti staveb.

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14000. Trvale též udržuje pojištění pro případný vznik škody do výše 20 miliónů korun.


Environmentální politika společnosti

OPPI – ICT v podnicích