Úvod  De  En

Technologické stavby

Komplexní obnova ETU II Nový zdroj 660MW v ELE Výstavba 3. uhelného odtahu Elektrárna Tuzla (Bosna)
 • Modernizace zařízení ke spalování hnědého uhlí v teplárně Třinec, 2006
 • Průmyslový vysavač na zauhlování teplárny Třinec, 2006
 • Odprášení technologie ÚUL na SD Bílina, 2006
 • Externí uhelné hospodářství v UE Komořany, 2006
 • Výstavba kotle K7 v teplárně Tábor, 2006
 • Komplexní obnova ETU II - ČEZ, 2006
 • Rekonstrukce zauhlování v el. Opatovice, 2005
 • Modernizace UDUT II - SD, 2005
 • Rekonstrukce zauhlování generátorovny I - SU, 2004
 • Nové uhelné výtahy ČSA - MUS, 2004
 • Přímý převod těžby z čSA - MUS na skládku HMGD, 2004
 • Odprášení a úklid zauhlovacích cest v teplárně Otrokovice - stacionární průmyslový vysavač, 2004
 • Filtrační zařízení v protiexplozním provedení v teplárně Otrokovice, 2004
 • Skrápění skládky uhlí Důl Jiří, 2001
 • Přemístění nakládky uhlí Důl Jiří, 1997 - 2001
 • Převod TC2/2 na vnitřní výsypku, 1996 - 1999