Úvod  De  En

Co nabízíme

BPO spol. s r. o. nabízí komplexní projektové a inženýrské služby ve dvou hlavních oblastech - STAVEBNICTVÍ a PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE.
Dále provádí dodávky staveb v oblasti technologií pro energetiku a těžební průmysl.

Provádíme tyto činnosti:
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Supervize provádění staveb

Projektovou činnost ve výstavbě zajišťujeme v rozsahu:
Studie, dokumentace potřebná k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení nebo ohlášení stavby, dokumentace pro provádění stavby. Jedná se jak o novostavby, tak o rekonstrukce a modernizace historických staveb včetně oprav památkově chráněných objektů.

Obory:
Pozemní stavby a architektura
Občanské stavby (školy, knihovny, lázeňské domy, bazény, sportoviště, komerční objekty, stavby pro kulturu), bytové a průmyslové stavby.
Inženýrské stavby
Dopravní stavby, vodohospodářské stavby, teplofikace, inženýrské sítě, komplexní příprava území.
Technologické stavby a stavby pod hranou lomu
Technologie dopravy, úpravy a skládkování sypkých hmot (převážně paliva), ekologické technologie pro snižování prašnosti.
Odborné posudky
Statické posouzení stavebních konstrukcí, stavební fyzika, požárně bezpečnostní řešení, tepelně technická posouzení vč. průkazů energetické náročnosti budovy.

Inženýrskou činnost zajišťujeme v rozsahu:
Pro všechny druhy staveb obstaráme veškerá správní rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby a pro zahájení provozu stavby.
Zajištění činnosti stavebního dozoru investora.

Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování zajišťujeme pro:
Dodávky technologií souvisejících převážně s pásovou dopravou, úpravou a skládkováním sypkých hmot, především hnědého uhlí. Jedná se o dodávky "na klíč" nebo dílčí subdodávky, včetně veškeré dodavatelské dokumentace pro energetiku a těžební průmysl.
Konkrétně jsou to veškeré technologie související s pásovou dopravou. Specializujeme se též na ekologizaci této dopravy technologiemi pro snižování prašnosti – zkrápění, mlžení, odsávání, průmyslové vysavače - centrální nebo mobilní - včetně jejich rozvodů.

Supervize provádění staveb:
Kontrola souladu provádění stavby se schválenou projektovou dokumentací, souladu časového plánu a čerpání finančních prostředků se schválenými harmonogramy.